ORAQLANMAQ

məch. Oraqla biçilmək. Zəmi oraqlandı.
ORAQLANMA
ORAQLATMA

Digər lüğətlərdə