ORDEN₁

[ alm. orden, lat. ordo – sıra, dərəcə] Hərbi və ya mülki xidmətlərə görə dövlət tərəfindən verilən müxtəlif dərəcəli və adlı fərqlənmə nişanı. “İstiqlal” ordeni. Ordenlə təltif etmək.
– Mükafat alanlar birbir çağırılır, orden, yaxud medal verilir, təbrik edilir, müvəffəqiyyətlər arzulanırdı… Ə.Vəliyev.
Əsgər tək döşünü verib irəli; Ordenlər, medallar sinəsindədir. H.Arif.

Этимология

  • ORDEN Alman sözüdür, qədim mənası “sink təbəqə” demək olub. İndi “fərqlənmə, təltif nişanı” mənasında işlədilir
ORDEN₂
ORDENLİ

Значение слова в других словарях