order

is. ordre m ; bon m (bir şey almaq və ya sifariş etmək üçün) ; ~ çeki chèque f ; həbs haqqında ~ mandat m d’arrêt (və ya d’amener)

ordenli
ordu

Digər lüğətlərdə