orderli çek

Konkret bir şəxsin adına «əmrilə» şərti altında yazılan və digər şəxslərə ötürülməsinə (indosamentlə) yol verilən çek

order
orderli kağızlar