ORDERLİ

sif. Order verilmiş, orderi olan.
[Qədirin] yaşadığı otaqlara da əli orderli işçilər daşındığı üçün özü ailəsi ilə bərabər oranı tərk etməyə məcbur olmuşdur. S.Hüseyn.

ÓRDER
ORDİNAR

Digər lüğətlərdə