ORFOEPİK

sif. [ yun. ] Orfoepiyaya aid olan, orfoepiya ilə əlaqədar olan.
ORDUGAH
ORFOÉPİYA

Digər lüğətlərdə