ORFOQRAFİK

sif. [ yun. ] Orfoqrafiyaya aid olan, orfoqrafiya ilə əlaqədar olan. Orfoqrafik səhv.
ORFOÉPİYA
ORFOQRAFİYA

Digər lüğətlərdə