ORFOQRAFİYA

[ yun. orthos – düzgün və grapho – yazıram] Hər hansı bir dildəki bütün sözlərin hamı tərəfindən qəbul edilmiş düzgün yazılış qaydaları sistemi; imla. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası.
// İmla qaydalarının gözlənilməsi. Əlyazmasının orfoqrafiyasını yoxlamaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ORFOQRAFİYA ORFOQRAFİYA (düzgün yazı qaydaları) Hazırda orfoqrafiya qaydalarına əsasən edilən cüzi təshih nəzərə alınmazsa, müəllifin ifadə tərzi, indi geniş şəki
ORFOQRAFİK
ORGİYA

Digər lüğətlərdə