originator

Mühafizə olunan sortun əlamətlərinin qorunmasını təmin edən hüquqi və ya fiziki şəxs

orderli kağızlar
orijinal toxum

Digər lüğətlərdə