ORNAMENTLİ

sif. Ornamenti olan, ornamentlərlə bəzədilmiş; ornamental. Ornamentli divar yazısı.
ORNAMENTÇİLİK
ORNİTOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə