OSTAN

fars. – vilayət, əyalət

OST
OSTRAKİZM

Digər lüğətlərdə