OT-ALAF

top.
1. Alaq otları.
[Xarabalığa] gedən cığırı da ot-alaf basmışdı. M.İbrahimov.
Daşlıq yolun kənarlarında ot-alaf elə ucalmışdı ki, deyərdin buralar xüsusi biçənək yeridir. Mir Cəlal.

2. Quru ot, alaf, saman və s.-dən ibarət heyvan yemi. Ot-alaf tədarük etmək.
– Mahmud … ot-alaf yığılmış çardağın altına girdi. Ə.Əbülhəsən.

OT
OTABƏNZƏR

Значение слова в других словарях