OTAQ

is.
1. Mənzilin, evin divar və ya arakəsmələrlə bir-birindən ayrılmış qisimlərindən hər biri. Üç otaqdan ibarət mənzil.
Bu evdə neçə otaq var? – Qız cəld üstünü çırpıb, qızara-qızara otağa qaçdı. Çəmənzəminli.
[Vəzir:] Siz gediniz, o biri otaqda gözləyiniz. Ü.Hacıbəyov.

2. İdarədə, müəssisədə, vağzalda və s.-də xüsusi məqsədlər üçün ayrılmış yer. İstirahət otağı. Qəbul otağı. Vağzalda ana və uşaq otağı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OTAQ OTAQ [Sarıköynək:] Mən otaqda heç bir şeyə nəzər salmamışdım (İ.Əfəndiyev); HÜCRƏ (kiçik otaq) Onların hamısı əvvəlcə bu hücrəyə girməyə məcbur idilər

Etimologiya

  • OTAQ Mənbələrdə od kəlməsindən törəmiş od-a (yandır) feili var. Onun üzərinə -q şəkilçisi artırmaqla odaq (otaq) kəlməsi əmələ gəlib, “od yandıran yer” mən
OTABƏNZƏR
OTAQCA

Digər lüğətlərdə