OTLAMA

Otlamaq”dan f.is. Quzuçuların həvəslə oynamaları, quzuların iştahla otlamaları Gülşada ləzzət verirdi. Ə.Vəliyev.
OTLAQ
OTLAMAQ

Digər lüğətlərdə