OTLAMAQ

f. Otlaqda ot yemək. Quzuları otlamağa aparmaq.
[Vəzir:] Hər yerdə sürüylə otlayır ceyran. A.Şaiq.
Sürülər çöldə otlayırdı. M.İbrahimov.

OTLAMA
OTLATMA

Digər lüğətlərdə