otlaq

is. pâturage m, pré m, pacage m, herbage m ; alpe f, alpage m (yüksək dağ otlağı)

otelçi
otlama

Digər lüğətlərdə