OTLATMA

Otlatmaq”dan f.is.
OTLAMAQ
OTLATMAQ

Digər lüğətlərdə