OTURTMA

Oturtmaq”dan f.is.
OTURMAQ
OTURTMAQ

Digər lüğətlərdə