OTUXMAQ

f. məh. Ot yeməyə başlamaq (körpə otyeyən heyvanlar haqqında).

Этимология

  • OTUXMAQ Dilimizdə -ıx4 şəkilçisi həm də adlardan feil düzəldir: otux, qanıx və s. Otuxmaq “heyvanın süddən ayrılaraq ot yeməyə başlaması”dır
OTUXMA
OTURACAQ

Значение слова в других словарях