OTUZ

say. İyirmi doqquzdan sonra gələn say –
30. Otuz manat. Otuz nəfər.
– Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil; Doxsan min kəlmədə tamamı vardır. Aşıq Ələsgər.

Etimologiya

  • OTUZ İki yozumu var: 1. Üç əvəzinə uz (uc) sözü işlədilib; on yerinə ot kəlməsindən də istifadə olunub. M
OTURUŞMUŞ
OTUZCA

Digər lüğətlərdə