OVAL

is. [ fr. ] Qabarıq, yumurtaşəkilli.
OVA
OVALANMA

Digər lüğətlərdə