OVALANMA

Ovalanmaq”dan f.is.
OVAL
OVALANMAQ

Digər lüğətlərdə