OVCALAMAQ

рах. кил. ovuşdurmaq.
OVALIQ
OVÇU

Digər lüğətlərdə