OVCALAMAQ

dan. bax ovuşdurmaq.
[Hidayət] gülə-gülə gözünü ovcaladı. B.Bayramov.

OVCALAMA
OVÇU

Значение слова в других словарях