OVLAMAQ

OVLAMAQ [Piri baba:] Yasəmən, gör sənə nə kök qırqovul ovlamışam (S.S.Axundov); SEYD ETMƏK Seyd etməyə bu Şaiqi-dil xəstəni ol yar; Düşmür üzə xal zülfi-pərişan arasında (A.Şaiq).

OVLAQ
OVMA

Digər lüğətlərdə