OVLANMA

Ovlanmaq”dan f.is.
OVLAMAQ
OVLANMAQ

Digər lüğətlərdə