OVMAQ₂

bax ovuşdurmaq.
[Camadar] başladı mənim canımı ovmağa, sora da kisələməyə. C.Məmmədquluzadə.
…Səriyyə gözlərini ovub ətrafa baxdı… M.İbrahimov.

◊ Burnunu ovmaq – bax burun.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OVMAQ I OVMAQ, NARINLAŞDIRMAQ II ovmaq bax ovuşdurmaq
  • OVMAQ doğramaq — narınlamaq — xırdalamaq
  • OVMAQ sürtmək — ovxalamaq

Omonimlər

  • OVMAQ OVMAQ I f. Sürtmək, ovxalamaq. Gözlərini ovuşdurub, təzədən Güləbətinə baxdı (M.İbrahimov). OVMAQ II f
OVMAFƏTİR
OVMAQ₁

Digər lüğətlərdə