OVSAR

is. [ fars. ] Dəvə noxtası. Dəvə tanınmasa, ovsarı tanınar. ( Ata. sözü ).
Dağların başından keçəmmir karvan; Ovsarı əlində ağlayır sarvan. Koroğlu”.
Bu çinarın dövrəsi ovsarları bir-birinə bağlanan dəvə karvanlarının, at-ulaqla yükdaşıyan çarvadarların düşərgə yeri olmuşdu. S.Rəhimov.

OVSANA
OVSARLAMA

Digər lüğətlərdə