OVSARLAMA

Ovsarlamaq”dan f.is.
OVSAR
OVSARLAMAQ

Digər lüğətlərdə