OVSUNLAMAQ

ovsunlamaq bax Sehrləmək

OVSUNÇU
OVSUNLU

Digər lüğətlərdə