OVSUNLANMA

Ovsunlanmaq”dan f.is.
OVSUNLAMAQ
OVSUNLANMAQ

Digər lüğətlərdə