OX-KAMAN

top. köhn. Ox və kamandan ibarət primitiv silah; ox-yay.
Elə ki, gün batdı, axşam oldu, Məlikməmməd qıvraq geyinib, ox-kamanını götürüb bağa getdi. (Nağıl).
Qara Məlik vəliəhdin qəsdindən xəbərdar olduğu üçün qılıncını, ox-kamanını götürüb qaçaq düşmüşdü. M.S.Ordubadi.

OX₂
OX-YAY

Digər lüğətlərdə