OXLUQ

is.
1. Ox qayrılmaq üçün yarayan. Oxluq ağac.
2. bax oxdan.
Şah oxluqdan bir ox alıb yaya qoyur. A.Şaiq.

OXLU
ÓXRA

Digər lüğətlərdə