OXU

is. Hər hansı mətni səslə və ya səssiz oxuma; qiraət.
□ Oxu zalı – kitab, qəzet və s. oxumaq üçün kitabxana, klub və s. yanında xüsusi otaq, zal; qiraətxana. Oxu zalında məşğul olmaq.

Синонимы

  • OXU oxu bax qiraət

Омонимы

  • OXU OXU I is. Qiraət. Tələbələr oxu zalında seminara hazırlaşırdılar. OXU II f. Oxumaq. Əvvəl dərsini oxu, sonra kinoya gedərsən
OXŞƏKİLLİLİK
OXU-YAZI

Значение слова в других словарях