OXU

OXU I is. Qiraət. Tələbələr oxu zalında seminara hazırlaşırdılar.

OXU II f. Oxumaq. Əvvəl dərsini oxu, sonra kinoya gedərsən.

OXŞAMAQ
OTARMAQ

Digər lüğətlərdə