oxucu

is. lect||eur m, -rice f ; abonné, -é ; ~ kütləsi lecteurs (m pl) ; ~ məktubu avis m de lecteurs ; ~ dost ami m lecteur ; çox ~su olan qazet une feuille fort lue

oxu
oxumaq

Digər lüğətlərdə