OYANMAQ

Özbək dilində bu sözün yerinə uyğon, uyğok kəlmələri işlədilir, uyxu (yuxu), uyumaq sözləri ilə qohumdur. Kök uy hissəsidir, uy+u feilidir; uyğok (uy yox, yəni “yuxu yox”) “oyaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OYAQ
OYKUMEN

Digər lüğətlərdə