OYAQ

Oy (ay) “ağıl” deməkdir. Oyğur “ayıltmaq”, oyaq “бодрый” mənasını əks et­dirib. Oy ismindən oy-a feili, ondan da oyaq sifəti yaranıb. Mənası “ağlı üstündə olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OY
OYANMAQ

Digər lüğətlərdə