OYATMA

Oyatmaq”dan f.is.
OYANMAQ
OYATMAQ

Digər lüğətlərdə