OYDURMAQ

icb.
1. Oyuq açdırmaq, qazdırmaq.
OYDURMA
OYKONİM

Digər lüğətlərdə