OYMAÇI

is. Oyma ustası (bax oyma1 2-ci mənada).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OYMAÇI oymaçı bax həkkak
OYMA₂
OYMAÇILIQ

Digər lüğətlərdə