OYMAQ₁

bax ovmaq1 2-ci mənada.
Su axarkən yeri oyub çuxurlar, oyuqlar əmələ gətirərdi. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OYMAQ icma — xutor
  • OYMAQ qazmaq — eşmək — deşmək — qurdalamaq — töküşdürmək
  • OYMAQ üskük — barmaqca

Omonimlər

  • OYMAQ OYMAQ I is. İcma, kənd, oba. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə (Aşıq Ələsgər)

Etimologiya

  • OYMAQ1 “Tayfa” (племя) mənasında işlədilən bu söz monqol dilinə məxsusdur. Mənası “qohum”, “nəsil” deməkdir
OYMAQ₂
OYNAĞAN

Digər lüğətlərdə