OYNAQ₁

sif.
1. Mütəhərrik, oynar, oynayan, daim hərəkətdə olan.
O baxışlarda dalğadan oynaq; Bir şəfəq var ki, nurdan şəffaf! A.Şaiq.
[Elxan:] …Qaldıracağım azadlıq bayrağının oynaq dalğaları [Solmazın] gülgün çöhrəsini öpəcəkdir. C.Cabbarlı.

2. Oynağan, şux. Qapı laybalay açıldı.
Gülər ürkək və oynaq bir dağ keçisi kimi irəli yeridi. C.Cabbarlı.
Sən mənim köhlənim, oynaq atımsan; Mənim yaman gündə ehtiyatımsan. M.Müşfiq.

// məc. Şux, şən, gümrah.
Həmişə sərt görünən Mərdan indi oynaq bir hal alaraq nəşə saçırdı. Çəmənzəminli.

// məc. Cilvəli, işvəkar, şux. Oynaq qız.
– Elə bil ki, lap təzəcə toy eləmiş; Cavandılar; Necə oynaq, necə şıltaq; Mehribandılar. B.Vahabzadə.

3. məc. İfadəli, təsirli, canlı; danışığa, sözə, üsluba yüngüllük, oynaqlıq, gözəllik verən. Oynaq dil. Oynaq ifadələr.
[Cabbarlının] əsərlərindəki qanadlı sözlər, oynaq cümlələr dillərdə dolaşırdı. S.Rəhman.

Синонимы

  • OYNAQ şən — şux — ədalı — şivəli
  • OYNAQ zirək — cəld — diribaş — çevik — qoçaq
  • OYNAQ bənd — buğum

Омонимы

  • OYNAQ OYNAQ I is. anat. Bənd, buğum. Oynaqları bərk ağrıyır. OYNAQ II sif. Diribaş, zirək, çevik. Qadın gözlərinin oynaq xəyalı; Donuyor qarşımızda (M

Антонимы

  • OYNAQ OYNAQ – SÜST Danışarkən nazik və oynaq qaşları onun çöhrəsini daha da cazibədar edirdi (S.Vəliyev); O bu gün süst idi
OYNAQ₂
OYNAQLAMA

Значение слова в других словарях