OYNAR

sif.
1. Oynayan, bir yerdə durmayan, qərar tapmayan, daim hərəkətdə olan, tərpənən.
2. Rəqqas, kəfgir (saatda).
3. məc. Oynaq (bax oynaq1 2-ci mənada).
OYNANMAQ
OYNARLIQ

Значение слова в других словарях