PÖHRƏ

is.
1. Ağac və kolların dibindən göyərən zoğ(lar), bic(lər). Ağacın pöhrələrini qırmaq.
– İllərdən bəri suyun lilləndiyi bu adalarda balaca pöhrələr əmələ gəlmiş, getgedə qalınlaşıb meşəyə dönmüşdü. İ.Şıxlı.

2. Cavan budaq, qol.
// Cavan ağac, fidan.
Bağban təzə basdırdığı; Bir pöhrəyə dayaq vurur… N.Rəfibəyli.

POZULUŞMAQ
PÖHRƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə