PIRILDAŞMAQ

qarş. Qanadları ilə pırıltı səsi çıxararaq buradan oraya uçmaq (çoxlu quş haqqında).
Meşə xoruzları pırıldaşarkən; Durmuşdular hazır atların üstə. H.K.Sanılı.
Hava işıqlaşanda kolluqlardan bildirçin, turac, kəklik pırıldaşıb qalxdıqca [bəylər] alıcı quşları buraxıb ovlayırdılar. M.Rzaquluzadə.

PIRILDAŞMA
PIRILTI

Digər lüğətlərdə