PƏJMÜRDƏ

sif. [ fars. ] Üzünün rəngi qaçmış, solğun, pərişan, halı pozğun.
Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun?! H.Cavid.
Otaqdan qarasifət, dolaşıq saçlı, pəjmürdə bir qadın çıxıb balkonda durdu. Çəmənzəminli.
Məşədi İbad pərişan və pəjmürdə bir hal ilə küçədə vaqe olur. Ü.Hacıbəyov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏJMÜRDƏ pəjmürdə bax 1. solğun; 2. pərişan 1
PƏHRİZKARLIQ
PƏJMÜRDƏLİK

Digər lüğətlərdə