PƏLTƏKLİK

is. Danışarkən bəzi səsləri düzgün tələffüz edə bilməməkdən ibarət nitq nöqsanı. Pəltəkliyi müalicə etmək.
– Oğlan məhz pəltəkliyinin gülüşə səbəb olduğunu düşünüb, qulağının dibinəcən qızardı. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏLTƏKLİK kəkəlik
PƏLTƏK
PƏNAH

Digər lüğətlərdə