PƏRÇİMLƏNMƏ

Pərçimlənmək”dən f.is.
PƏRÇİMLƏMƏK
PƏRÇİMLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə