PƏRƏ

is. Burnun xarici deşiklərindən hər biri.
[İlyas:] Hirsindən [Tərlanın] geniş açılmış burun pərələri elə bil od saçırdı. Ə.Məmmədxanlı.
Qaya atın sakit qalxıb-enən burun pərələrini Cəmilə göstərdi. Q.İlkin.

PƏRDİLİK
PƏRƏK

Digər lüğətlərdə